Komité - Storkene.dk

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Merete Carøe, Jess Sander Frederiksen og Mogens Lange Petersen Petersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.68396)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nuværende og kommende bestand af hvid stork i Danmark, herunder opsætning af master og etablering af nye paddesøer, der skal forbedre fødegrundlaget for storkene, indkøb af ekstra foder, udgifter til ringmærkning, leje af lift mm. samt GPS datalogger projekt til informationer om storkens færd, efter den har forladt Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04101