Komité - Støtteindsamling til Internationalt Forums aktiviteter

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Esben Frost Kristensen, Clara Nepper Winther og Frida Lilli Schlanbusch Nørkjær.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.52826960, 3247NL) og kontooverførsel (Reg.8411 Konto 2049192)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Internationalt Forums omkostninger i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03537