Komite - Støtte til børn på flugt

10-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Lykke Curden, Lukman Mustafa Abdullah og Soz Salih.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2021 til den 10. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.8214MA)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til løbende at dække fragtomkostningerne forbun-det med at sende det indsamlede og donerede tøj, legetøj og sko, mv. til en flygtningelejr i Sulaymaniyah, Irak.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flygtningelejrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03667