Komité - Soroptimist International Varde indsamling 2022

20-11-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lissi Thorsted Petersen, Joan Bruun Iversen og Sanne Freltoft Junge.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. juli 2022 til den 20. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 87385) og kontooverførsel (Reg.7780 konto 1795624).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for de af bestyrelsen og donationsudvalget godkendte projekter. Midlerne vil blive fordelt efter i forvejen godkendte procentfordeling.

Indsamlingsområde

6800 Varde.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05047