Komité - Samuel Etim Friday

01-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af John Cordes Thams, Glenn Brian Teuchler og Morten Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. december 2021 til den 1. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7910 Konto 2229691)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Samuel Etim Friday, herunder til flytning af lokation og starte sit eget fashion brand i Nigeria.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04292