Komité - Samantha Ignacio

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Søren Eilertsen, Joselin Caparal Ignacio og Hanne Wiemer Eilertsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2022 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (gofundme.com). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31327503) og kontooverførsel (Reg. 7266 konto 1600592).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for operationsudgift og 14 dages indlæg-gelse: 39.000 kr., kørestol og medicin til de første 4-5 måneder: 6.000 kr., medicin til de efterfølgende 5-12 måneder: 3.500 kr. samt genoptrænings-program: 3.500+ kr.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af fremtidige udgifter på medicin, hjælpemidler mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05413