Komité - Row for change

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kasper Skårup Andersen, Simon Østenkær Svendsen og Christina Lund Vornøe

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rowforchange.com), online indsamlingsplatform (www.boomerang.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 61707604, 26273029)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projektet at ro over Atlanten i specialbygget robåd. Herunder til dækning af alle udgifter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet returneres til giverne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03304