Komité - Roberto Sitsofe står til at smides ud af Danmark

21-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Asta Selloane Sekamane, David Laumann Hansen og Carmina Marie Guldmann Hansen

Indsamlingsperiode

Fra den 22. februar 2021 til den 21. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www. gofundme.com).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udgifter forbundet med Roberto Sitsofe’s udvisningssag. Herunder til advokat, rejse, kost, logi og andre udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en frivillig velgørenhed organisation efter Roberto’s valg eller personer der står i lignende situationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03352