Komité - Retshjælp til Sergei Ryholt

06-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ksenia Poulina, Povilas Andrijauskas og Irina Poulina.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. september 2021 til den 6. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.1877QR) og kontooverførsel (Reg.4280 Konto 3115246356)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for retsomkostninger for Sergeis sag i Tbilisi, Georigen. Dette inkluderer betaling af advokat, Apotil hos UM, oversættelse af dokumenter fra DK til GE, Notar fra Frederiksberg byret.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at betale kaution (bøde) for manglende deklaration af sin medicin og/ellers krisepsykolog, hjælp når han kommer hjem til DK. Hvis han ikke bliver frifundet, så vil pengene blive overført til hans konto, i Gidani fængslet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03942