Komité - Red Inger

19-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Inger Solberg, Ulla Wulff Hansen og Elona Sjøgren.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2021 til den 19. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21766599) og kontooverførsel (Reg.0111 Konto 6894907922)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for medicinsk behandling af cancer til Inger Solberg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet doneres til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03591