Komité - Rasoul Soleimani, begravelse

01-03-2022

Kontaktoplysninger

 Komitéen består af Sandra Ta, Karina Soleimani og Daniel Soleimani.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. januar 2022 til den 1. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.26393737 / 9057NA)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tre søskende som desværre har mistet deres far, imens han var på rejse i udlandet, da forsikringen ikke tæller, og kremation ikke er lovligt i Tyrkiet, hvor han er bortgået, skal der betales omkring 50.000 for at kunne få ham hjem og begravet.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til begravelsen/gravstedet samt hjælp til familien i den svære tid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04471