Komité - Rasmus Nøjgaard som biskop

01-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mogens Slot Nielsen, Lars Winther Bang Petersen og Lone Balle Olesen.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. marts 2022 til den 1. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rasmusnojgaard.dk), sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 4154GF) og kontooverførsel (reg. 5062, konto 1386387).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Rasmus Nøjgaards kampagne ved valget som biskop over Roskilde Stift.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til Folkekirkens Nødhjælp.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Folkekirkens Nødhjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04798