Komité - Project Coast Bridge

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Isabella Lindhardt Olsen, Fiona Kiros og Maria Mühlendorph Sejr Hansen.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram og Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 2277 konto 4392939917).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle penge ind til en skole i en lille landsby i Winneba i Ghana ved navnet Coast Bridge Academy. Pengene skal/kan bruges til at bygge en legeplads, bygge bedre klasselokaler, samt hjælpe til lønningen af de ansatte undervisere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04625