Komité - Post Cast - podcast om orienteringsløb

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Iben Marie Kuhrt Valery, Eskil Schøning og Jeppe Ruud Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (10er.app) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8473JS) og kontooverførsel (Reg. 3098 konto 3109843679).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mikrofon og mixer, så vi kan få bedre lyd til vores podcast.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05038