Komité - Podcasten Det Værste Par

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ayse Sofie Flykt, Elias Ehlers og Martin Nørgaard Hansen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via 10er.app. og kontooverførsel (Reg.5322 Konto 0423207)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for podcasten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04158