Komité - Podcasten "Borgen Unplugged"

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lars Trier Mogensen, Mikkel Malmberg Hellqvist og Thomas Qvortrup.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (10er.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Reg.9318 Konto 0012101422)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til omkostninger forbundet med produktion af podcasten ”Borgen Unplugged”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03663