Komité - Oprettelse af Flakkebjerg Friskole

15-08-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Astrid Rosenmay Jacobsen, Mike Bolin og Jaric Elisabeth Ravn Bolin.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. juli 2022 til den 15. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20759539) og kontooverførsel (Reg. 6150 konto 4515810).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifterne i forbindelse med oprettelse af friskole i Flakkebjerg, herunder udgifterne forbundet med ansøgningen for oprettelse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne i stedet tilbagebetales til yderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05096