Komité - Nordlandsekspeditionen 2022

01-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Bone Reinhardt Juhl Henningsen, Jakob Hyldgaard Johannesen og Jonas Celeborn Sebastian Holmberg Bjørneskjold.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. august 2021 til den 1. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.4053ZH) og kontooverførsel (Reg.9106 Konto 0005696380)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udrustning og ekspeditionsomkostninger.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes vil eventuelt allerede indkøbt materiale beholdes til fremtidige ekspeditioner.
Alternativt sælges de til andre ekspeditioner og pengene fra salg vil gå til foreningen Grønlands Veteraner.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningen Grønlands Veteraner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03836