Komité - NFL Showet

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mikkel Malmberg Hellqvist, Claus Ewald Elming og Thomas Qvortrup.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten ”NFL Showet”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03665