Komité - Mirana Hayal 01 Danimark

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ayse Harc, Kemal Hasan Harc og Büsra Dag.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53631047, 42302336 , 42959386, 93934599)  og kontooverførsel (Reg. 2277  konto 4395434735).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Miran Duman som lider af muskelsygdommen SMA1.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til doneres pengene til Asel Dinc, der lider af SMA1 eller et andet sygdomsramt barn.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet sygdomsramt barn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03523