Komité - Mini håndboldcamp med Jacob Holm og venner

01-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Frederik Stenberg Vassard, Jacob Holm og Mathias Laugesen Jørgensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2022 til den 1. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul. 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7780 konto 6636914).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et velgørende formål, målrettet udsatte unge. Der afholdes et en dags arrangement for børn, hvor der vil være et tilmeldingsgebyr. Derudover søges der sponsor kroner ved virksomheder i området, som vil støtte op om det gode formål. De indsamlede midler skal derudover gå til evt. revisor og indsamlingsnævnets gebyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04902