Komité - Mariehaven i Levende Live

10-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Larsen, Inger Marie Engelbrecht og Helge Engelbrecht.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. juli 2021 til den 10. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 45561)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Musikgalleriet og Mariehaven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03651