Komité - Luni smil

04-10-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Inge Nielsen, Jacob Saksvold Mortensen og Niels Jørgen Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. oktober 2021 til den 4. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lunismil.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9255 Konto 6299793255)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til omsorgs klovnen Luni Smil´s arbejde med særlige udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03967