Komité - Lars Andersens Indsamling til Ofre for Statens Overgreb

04-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lars Kragh Andersen, Rasmus Munch Søndergaard og Rasmus Paludan.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2021 til den 4. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0274 Konto 4595841372)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af beløb til fysiske eller juridiske personer, som er blevet påført udgifter fra Staten. Eksempelvis sagsomkostninger, konfiskation af ejendele eller tab af arbejdsindkomst.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03562