Komité - Landsindsamlingen mod 5G

13-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Scheel Wammen, Henrik Wammen Jensen og Agathe Esmaralda Langhop Dorado.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. september 2021 til den 13. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.indsamlingenmod5g.org), online indsamlingsplatform (Stripe), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 3411432386)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til forarbejde med gennemførelsen af selve søgsmålet og de opgaver der måtte være tilknyttet hertil. Eksempelvis oplysningsvirksomhed, anti-lobbyarbejde og udarbejdelse af regnskab samt evt. udarbejdelse af høringssvar på lovforslag o.lign., retspolitisk virksomhed ang. farerne og skaderne på mennesker og miljø ved radiofrekvent elektromagnetisk stråling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03883