Komité - Kortfilmen Farlige Frygt

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Julie Søes Hejlsvig Vohnsen, Amalie Krøldrup Hoff og Nanna Isabella Hjorslev.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. december 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.29923465, 42131980)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktionen af kortfilmen Farlige Frygt. Skrevet og instrueret af Nanna Hjorslev, omhandlende hendes egen barndom, som indlagt på børneafdelingen.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til transport af udstyr, Visninger, lån af lokaler, rekvisitter og kostumer.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til støtte indlagte børn.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til visninger i biografer til indlagte børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04346