Komité - Komitéen for menneskelighed

07-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lene Dyrehauge Junker, Ernst Frank Jensen og Pernille Cauchi.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. april 2021 til den 7. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.8467UT) og kontooverførsel (Reg. 5391 Konto 0502410)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kampagne mod hjemsendelsen af flygtninge til krigshærgede lande. Herunder annoncer, postkort mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03454