Komité - KolibrieNs Kræftværk

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mie Kim Kolibri Schlichter, Emil Kim Schlichter og Kristian Schlichter.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. kolibrienskraeftvaerk.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27640085) og kontooverførsel (Reg. 4363 Konto 3435078346)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre mulighederne for esport på hospitaler mm for alvorligt syge unge mennesker.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Kræftens Bekæmpelse eller Foreningen Cancerramte Børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03685