Komité - Julebelysning i Hovedgård

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ejvind Harder Olsen, Martin Sørensen og Bente Gleerup.

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2022 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 333618).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af Julebelysning til ophængning i Hovedgård.

Indsamlingsområde

8732 Hovedgård

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04932