Komité - Jan Lund

25-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Inga Irene Lund, Jan Lund og Erna Lillelund Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. april 2021 til den 25. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til ankelse af faderskabssag til landsretten. Herunder til advokatsalær vedrørende ankesag af faderskabssag til Landsretten samt udgifter forbundet med indsamlingstilladelsen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere omkostninger ved faderskabssagen i modsat fald vil alle givere få et procentdel retur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03543