Komité - Indsamling vedr. Peter Woodruff

18-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Emil Bach Sørensen, Inanna Caterina Riccardi og Christopher Sand Iversen.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. april 2021 til den 18. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (gofundme.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0106 Konto 3420006299942587)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for omkostninger til professionel rådgivning, der måtte opstå i en sag om plagiat og publisering af Peter Woodruffs forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03479