Komité - Indsamling til Teach For Afghanistan

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karoline Hellem, Jane Bergmann og Jesper Bergmann Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41122738) og kontooverførsel (Reg. 4930 konto 4930507946).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisation Teach For Afganistan, til rekruttering af flere dygtige lærere til de mest udsatte elever.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03612.