Komité - Indsamling til tandlæge

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Maria Rubin Nicolajsen, Drazena Novovic og Issam Ghazi Al Omari.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6695 Konto 1005507061)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tanlægeregning til en ældre herre, herunder til delvis protese at både undermund og overmund samt andre betalinger vedrørende tandlæge og tekniker.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opfølgning på tandbehandling og efterfølgende tandeftersyn og pleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04050