Komite - Indsamling til Pia Bjerre Christensen

16-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anne Marie Winther, Anja Spalding og Ejgil Bjerre Christensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. maj 2022 til den 9. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8672CD) og kontooverførsel (Reg. 5545 konto 9029550228).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter til rådgivning/konsultation, hos specialiseret sundhedsfaglig personale, i forhold til i hvilken retning behandlingen skal gå, dækning af udgifter til behandling, både i Danmark og udlandet.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikkekan opfyldes, skal midlerne anvendes til tilskud til dækning af udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04952