Komite - Indsamling til Heidi og pigerne

09-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Marianne Ingemann Hansen, Jan Ingemann Hansen og Mark Ian Vittrup.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2022 til den 9. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform (samlind.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 3413NV) og kontooverførsel (Reg. 7670 konto 0003646663).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Heidi og pigerne efter de har mistet deres far og kæreste i en ulykke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05305.