Komité - Indsamling til genopbygning af Landsby i Ghana

01-04-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anna Emilie Nordentoft Michelsen, Per Nikolai Frohn Nielsen og Pia Birgitte Myrdal.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 1. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7606 Konto 0001577623)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for genopbyggelse af en lille landsby i Ghana, der er blevet hårdt ramt af en stormflod med store skader på huse og hytter til følge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03855