Komité - Indsamling til Fødselskanalen Podcast

13-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Sigrid Juhl Arnbjerg-Nielsen, Frederikke Dørfler Nielsen og Rikke Østergaard

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2021 til den 13. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fødselskanalen.dk) og online indsamlingsplatform (10er.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 9118DM) og kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 13306788)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lydudstyr, klippeprogrammer og opretholdelse af podcastepisoder samt hjemmesiden. Herud over til aflønning

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03203