Komité - Indsamling til børn i Tanzania

19-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Karoline Hebo Henriksen, Pernille Engelbrechtsen og Amalie Neble Offe Rasmussen.

Indsamlingsperiode

Fra den 22. november 2021 til den 19. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier (Facebook, Instagram), flyers og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.543 Konto 651944)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe skolebørn og børn på børnehjem i Arusha, Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04173