Komité - Indsamling til Ali Osman med sma type 1

08-02-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Cecilie Angelina Rahbek, Ruchan Deveci og Adem Akar

Indsamlingsperiode

Fra den 9. februar 2021 til den 8. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier og plakater.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8903TM) og kontooverførsel (Reg. 4001 Konto 4011439365)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ali Osmans behandling af spinal muskelatrofi (SMA), hvor midlerne bliver overført til foreningen Hayalin Haylimdir i Tyrkiet, som hjælper Ali Osman.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til andre børn med samme sygdom via foreningen Hayalin Haylimdir.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03300