Komité - Hjælp til Heidi og Silas

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Dedekam Messell, Trine Magdavius og Anita Jørgensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1687 konto 3233059683).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk hjælp til Heidi, så hun kan blive boende i sit hus, men hendes søn Silas er i kræftbehandling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04839