Komité - Hjælp Tanya med at hjælpe Ukrainere

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mai Mikkelsen, Cecer Bjørk Mortensen og Kiki Lund Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for frivillig Tanya Løvstad ophold ved den polsk-ukrainske grænse, der arbejder for at hjælpe de kvinder og børn der kommer over grænsen, herunder dækning af Tanya’s udgifter i DK, samt leveomkostninger ved grænsen. 
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler ind, formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb, skal midlerne doneres til LGBT Asylum.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04780.