Komité - Hjælp Martin til et bedre liv

01-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ditte Daugaard Christensen, Lis Therkelsen og Ernst Christiansen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 1. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 4930 konto 4930284416).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for handicaphjælpemidler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04538