Komité - Hjælp Jan i kampen mod kræft

29-06-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ken Michael Novakowski Poulsen, Jens Sidelmann Øland og Lene Dam.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. juni 2021 til den 29. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Jan Dam’s behandlinger i udlandet med godkendte videnskabelige behandlinger og/eller godkendte videnskabelig eksperimentel behandling.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til tilskud til formålet eller til at lette Jan Dam og hans hustru Pia Dam’s daglige tilværelse på enhver tænkelig måde.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er overskydende midler, skal midlerne anvendes til at lette Jan dam og hans hustru’s Pia Dam’s daglige tilværelse på enhver tænkelig måde. Et eventuelt overskydende beløb ved Jan Dam’s død udbetales til hans hustru Pia Dam.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03749