Komite - Help Watchmaker Bo Mølbak

12-03-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Cederqvist, Simon Møller Hedegaard og Jasper Samson Andersen Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. marts 2021 til den 12. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7646 Konto 2006644)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til offer for røveri af ur forretning. Herunder Rehabilitering og fremtidig sikring af forretningen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af administrative udgifter samt foredrag om sikkerhed ved handel med luksus ure.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03423