Komité - Halmballemoduler

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Helga König-Jacobsen, Michael Tange Kallesen og Marianne Mark.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9860 Konto 0000878510)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for test og videreudvikling af halmballemoduler med lerpuds.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at udbrede kendskabet til disse moduler og afholde kurser i brugen af dem, samt til at bygge et tiny-prøvehus med modulerne, såfremt der er flere overskydende midler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03718