Komité - Group Therapy World AIDS Day Fundraiser

04-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Morten Mechlenborg Nørulf, Selma Skov Høye, Frederik Tollund Juutilainen og Carlo Molino.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. december 2022 til den 4. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved event.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 29782636).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for to organisationers arbejde: 1) AIDS Fondet og 2) Ungegruppen - en support gruppe forhiv-smittede unge mellem 15 og 25 år.

Indsamlingsområde

København K.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05587