Komité - Folkebevægelsen VITA - Ja til Livet

14-09-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Stellalucia Alberthe Esperanza Aagaard, Tine Maud Kurtsen Mansfield og Jeanette Irene Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2021 til den 14. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, flyers samt sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6237 Konto 0015710101)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for høringssvar til politisk og juridisk virksomhed og evt. opfølgende arbejde. Derudover til andet evt. juridisk eller politisk arbejde (såsom sagsførelse, anti-lobbyisme og oplysningsarbejde, inkl. annoncering om formålet, trykning af flyers, borgermøder og andre former for events o.lign.) om radiofrekvent elektromagnetisk strålings farlighed og skadelighed overfor mennesker og miljø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03899