Komité - Førstehjælp til Ukraine

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Erik Albertsen, Tanja Lea Weiss Madsen og Thomas Harald Neumann.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 26121160) og kontooverførsel (reg. 6695, konto 1007029833)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af førstehjælpsudstyr. Dette udstyr transporterer Erik Albertsen selv til Ukraine, i personbil.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Læger uden Grænser

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04782