Komité - Fjelles Fodboldfjol

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Cramer Fjelsted, Christina Cramer Fjelsted og Lise-Lotte Henriette Jørgensen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.10.er.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6686 Konto 0017070150)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for producere udgive og podcasten Fjelles Fodboldfjol, samt dække udgifterne til samme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03371