Komité - Familien Risum Kroer

14-05-2022

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Simon Risum Sørensen, Louise Jane Kroer Risum og Jessica Jane Kroer Risum Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2021 til den 14. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50548530) og kontooverførsel (Reg. 9388 konto 7900884227).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for advokatomkostninger i forbindelse med retssag mod Sparrekassen Kronjylland, samt omkostninger til revisor i forbindelse med indsamlingsregnskab.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til revisor angående indsamlingen, resten skal gå til Mødrehjælpen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Mødrehjælpen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03548